FUNGSI UPP

 • Menjalankan sesi kaunseling, bimbingan dan konsultasi kepada warga kerja kementerian dan agensi.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras program pengupayaan kendiri kepada warga kerja kementerian dan agensi seperti program warga cemerlang.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras program pementoran peringkat kementerian seperti bengkel kemahiran mentor menti, mesyuarat penyelarasan pementoran, menyediakan laporan pementoran dan memberi khidmat bimbingan kepada mentor menti.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras program Pembimbing Rakan Perkhidmatan Awam (AKRAB) di kementerian dan agensi seperti program pembangunan AKRAB (modul pra AKRAB), aktiviti pemantapan AKRAB (modul pasca AKRAB), mesyuarat penyelarasan AKRAB, mesyuarat sidang redaksi buletin AKRAB dan menyediakan laporan tahunan AKRAB.

 

 • Merancang, melaksana dan menjalankan penyelidikan psikologi kepada warga kementerian serta agensi melalui kajian impak, persepsi dan penyesuaian diri seperti kajian kepuasan pekerja, tahap stres dan sebagainya.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras penilaian personel kepada warga kerja kementerian serta agensi melalui pendekatan ujian psikologi, temu duga berstruktur dan lain-lain.
 • Membuat publisiti, menyelaras penerbitan dan mempromosikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada warga kerja kementerian dan agensi melalui penyediaan dan pengedaran laporan tahunan UPP, buletin AKRAB, bingkisan motivasi, pamflet, risalah, bahan elektronik serta kemas kini laman web UPP.
 • Menjalankan sesi kaunseling, bimbingan dan konsultasi kepada warga kerja kementerian dan agensi.

 • Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan psikologi dan kaunseling kepada warga kerja kementerian dan agensi seperti mengadakan ceramah dan taklimat psikologi serta outreach UPP.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan personel kepada warga kerja kementerian serta agensi seperti program love and care, pembangunan modal insan dan kursus pra persaraan.
 • Menjalankan sesi kaunseling, bimbingan dan konsultasi kepada warga kerja kementerian dan agensi.

 

Penafian

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Kementerian Kewangan.

Statistik Pelawat

website counter widget

Alamat

Unit Pengurusan Psikologi
Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Dasar Saraan Dan Pengurusan
Kementerian Kewangan Malaysia
Aras 3, Blok Selatan
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 W.P PUTRAJAYA