FUNGSI UPP

 • Melaksana dan menyelaras program pengupayaan kendiri kepada warga kerja kementerian dan agensi. 
 • Melaksana dan menyelaras program intervensi tempoh pemerhatian dasar pemisah merangkumi proses saringan, intervensi dan pemantauan intensif.
 • Melaksana dan menyelaras program intervensi prestasi pegawai berprestasi sederhana. 
 • Melaksana dan menyelaras program pembangunan dan intervensi kesejahteraan kewangan.
 • Melaksana dan menyelaras program Pembimbing Rakan Perkhidmatan Awam (AKRAB) di kementerian dan agensi seperti program pembangunan AKRAB (modul pra AKRAB), aktiviti pemantapan AKRAB (modul pasca AKRAB), mesyuarat penyelarasan AKRAB, mesyuarat sidang redaksi buletin AKRAB dan menyediakan laporan tahunan AKRAB.
 • Menjalankan sesi kaunseling, bimbingan dan konsultasi kepada warga kerja kementerian dan agensi.

 

 • Melaksana dan menyelaras penilaian psikologi melalui ujian psikometrik merangkumi profil personaliti pegawai baru, pemadanan penempatan, profil kenaikan pangkat dan profil pembangunan kendiri pegawai Kementerian Kewangan.
 • Melaksana dan menyelaras Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN 2.0).
 • Melaksana dan menyelaras kajian Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia (IKPM) Kementerian Kewangan.
 • Melaksana dan menyelaras penyelidikan psikologi kepada warga kementerian berdasarkan keperluan dan isu semasa. 
 • Melaksana dan menyelaras pelaporan dan data perkhidmatan Unit Pengurusan Psikologi.
 • Menjalankan sesi kaunseling, bimbingan dan konsultasi kepada warga kerja kementerian dan agensi.

 • Melaksana dan menyelaras program pembangunan psikologi personel berdasarkan analisa keperluan program.
 • Melaksana dan menyelaras program pembangunan dan pembudayaan nilai murni.
 • Melaksana dan menyelaras program intervensi nilai berdasarkan keperluan semasa.
 • Melaksana dan menyelaras pementoran dalam perkhidmatan awam.
 • Melaksana dan menyelaras program outreach, psikopendidikan, publisiti, penerbitan dan promosi perkhidmatan psikologi.
 • Menjalankan sesi kaunseling, bimbingan dan konsultasi kepada warga kerja kementerian dan agensi.

 

Penafian

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Kementerian Kewangan.

Statistik Pelawat

website counter widget

Alamat

Unit Pengurusan Psikologi
Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Dasar Saraan Dan Pengurusan
Kementerian Kewangan Malaysia
Aras 3, Blok Selatan
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 W.P PUTRAJAYA